Tilläggsisolering i Skåne

Tilläggsisolering i Skåne

Tilläggsisolering innebär att man isolerar på ett redan isolerat hus eller byggnad för att minska
energiförbrukningen och öka energieffektiviteten. Detta görs genom att installera mera isolering i
bland annat väggar, tak eller golv.

Det finns ett antal fördelar med att genomföra tilläggsisolering. För det första minskar det
energiförbrukningen och därmed kostnaderna för uppvärmning och kylning. Det resulterar även i
bättre komfort inomhus genom att minska drag och värmeförluster. Dessutom minskar
tilläggsisolering koldioxidutsläppen och som påverkar miljön.

Viktigt att veta är att välja rätt sorts isolering för att få full effekt av tilläggsisolering. Det bästa är att
ta hjälp av professionella för att välja rätt typ av isolering och för att installera den på ett korrekt sätt.
Vi på NSfasad finns här för att hjälpa dig med tilläggsisolering i Skåne.

När skall man tilläggsisolera?

Man bör tilläggsisolera när man upplever att fastigheten eller byggnaden tappar värme eller kyla.
Typiska tecken på bristande isolering inkluderar höga energiräkningar, förändringar i
inomhustemperaturen och drag genom fönster eller dörrar. Generellt sett är det bäst att
tilläggsisolera när man gör andra renoveringar eller underhållsarbeten på fastigheten, så att man inte
orsakar onödig skada på strukturen. Det är också viktigt att välja rätt typ av isolering för fastigheten
eller byggnaden, baserat på klimatet, budgeten och strukturens behov. En kvalificerad entreprenör
kan hjälpa till att avgöra vilken typ av isolering som är lämplig för just din fastighet.

Vi arbetar med Stos produkter, bland annat fasadsystem StoTherm Vario D med bra isolervärde, god dräneringsförmåga och dokumenterad brandsäkerhet. Isolerskivan Sto-InnoDrain tillverkas i Linköping. Läs mer om systemet hos Sto: https://www.sto.se/s/c/a0K2p00001KCIAzEAP/stotherm-vario-d