Åtgärda fuktig fasad och undvik risker

Åtgärda fuktig fasad och undvik risker - NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte i Skåne

Åtgärda fuktig fasad och undvik risker

Om man har en fasad som är utsatt för mycket fukt kan det med tiden leda till att man får fuktskador. Att bo i ett fuktigt hem kan även leda till att man får mögel vilket kan vara negativt för hälsan. Att byta ut sin fasad innan problemen blir för stora är att rekommendera. Vi utför fasadbyten i Skåne.

Läs mer också här om fasadbyte i Skåne

FASADBYTEN I SKÅNE ÅTGÄRDAR FUKTPROBLEMEN

Om man bor i ett hus med en fuktig fasad så kan risken vara stor att man med tiden får fuktskador och problem med sådant som mögel och röta. När detta händer kan det bli kostsamt att åtgärda. Att bo i ett hem som är utsatt för mögel brukar även ibland förknippas med en rad hälsobesvär. Några exempel är sådant som problem med luftvägar, utslag, trötthet och huvudvärk.

Det finns på det viset all anledning att se till att åtgärda problem som kan finnas med en fuktig fasad innan problemen blir allt för stora. Vi arbetar med fasadbyten i Skåne och kan hjälpa dig med att renovera din fuktiga fasad. Vi byter ut din enstegsventilerade fasad mot en fasad som istället är tvåstegsventilerad och som på ett bättre vis ventilerar bort fukten som annars kan angripa fasaden och ställa till med problem.

UPPTÄCK FUKTPROBLEMEN I DIN FASAD I SKÅNE

Ett bra tips är att själv hålla koll på sin fasad och se över den med jämna mellanrum för att upptäcka fuktproblemen innan de blir allt för stora. Det är då bra att hålla utkik efter sprickor, hål och ställen där fasaden verkar vara otät.

Om det visar sig att fasaden har fuktproblem kan vi sedan hjälpa dig med en renovering eller ett fasadbyte på ditt hus i Skåne. Kontakta oss för mer information.