Så kan du ta hand om din putsfasad

Så kan du ta hand om din putsfasad - NS Fasad AB - fasadrenovering och fasadbyte i Skåne

Så kan du ta hand om din putsfasad

För att en fasad ska ha så lång livslängd som möjligt så är det viktigt att ta hand om den. Det finns en del saker som du kan tänka på för att ta hand om putsfasaden och undvika problem med fukt.

Läs även mer om våra tjänster inom fasadrenovering och fasadbyte i Skåne

RENOVERA FASADEN VID BEHOV

För att kunna ta hand om sin putsfasad i Skåne på rätt sätt är det bra att se över fasaden. Bland annat bör man vara uppmärksam på sprickor i putsfasaden där fukt och vatten kan ta sig in. Om man upptäcker detta så bör man ta hjälp med en fasadrenovering där man lagar sprickorna i fasaden.

Sådant som du själv kan göra för att undvika att få problem med fukt i fasaden, som kan kräva ett fasadbyte, är att se över delar av taket, hängrännor, stuprännor och annat som finns i anslutning till putsfasaden. Om dessa delar är sönder eller i ett dåligt skick finns risk för att fasaden utsätts för en för stor mängd vatten. Ett sätt att skona fasaden är då alltså att laga sådana konstruktioner.

Om det har gått så långt att putsfasaden är skadad kan istället ett fasadbyte behövas. Vi arbetar med fasadbyten i Skåne där vi byter ut enstegstätade fasader mot tvåstegstätade fasader där det finns ett extra skydd mot fukt inbyggt i fasaden. På det sättet minskar man risken för framtida fuktproblem.

FASADRENOVERING OCH FASADBYTEN I SKÅNE

Ibland kan det vara svårt att veta vad som ska göras för att få sin putsfasad i ett bra skick. Vi arbetar med fasadrenoveringar och fasadbyten i Skåne. Hör gärna av dig för att veta mer om vad vi kan hjälpa dig med samt för att boka in din hjälp med fasadarbete i Skåne.