Därför bör man byta till tvåstegsventilerad fasad

Därför bör man byta till tvåstegsventilerad fasad - NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte i Skåne

Därför bör man byta till tvåstegsventilerad fasad

Om man bor i ett hus med en fasad som är enstegstätad så är risken stor att fasaden med tiden kommer att påverkas negativt av fukt. NF Fasad gör fasadarbeten i Skåne och hjälper dig med att byta ut din enstegstätade fasad mot en tvåstegsventilerad fasad.

Läs mer här om våra fasadbyten i Skåne

FASADBYTEN OCH ANNAT I SKÅNE

Om man har en enstegstätad fasad till sitt hus i Skåne som kommer väder och vind med tiden göra att fasaden utsätts för fukt. Om fukten tar sig in i fasaden kan man få problem med sådant som röta och mögel vilket kan innebära en stor kostnad att åtgärda. Om man fixar till problemen i tid så kan man istället hålla nere kostnaden.

NS Fasad utför fasadarbeten i Skåne med både fasadbyten och lagningar av fasader. Vid fasadbytena byts enstegstätade fasader ut mot fasader som har en luftspalt, så kallade tvåstegsventilerade fasader, där fukten förs bort istället för att vara kvar och ha en negativ inverkan på fasaden.

När det kommer till lagningar av fasader så kan det vara så att det har uppstått sprickor i en putsfasad. Vi kan då hjälpa dig med att laga dessa sprickor. Det kan också vara så att en större omfattande omputsning av din fasad till huset i Skåne behövs.

I samband med en renovering förmedlar vi även kontakten med och har samarbete med andra hantverkare, som exempelvis elektriker och plåtslagare. NS Fasad utför även snickeriarbeten.

HÖR AV DIG FÖR LAGNING AV FASAD OCH FASADBYTE

För att fasaden ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt så är det bra att se över sin fasad. Hör gärna av dig för lagning av din putsfasad i Skåne eller för ett byte från enstegstätad fasad till en tvåstegsventilerad fasad.