Det här är en tvåstegsventilerad fasad

Det här är en tvåstegsventilerad fasad - NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte

Det här är en tvåstegsventilerad fasad

Att se till att fasaden till sitt hus är i ett bra skick är viktigt. Ett sätt att undvika fuktproblem är att byta till en tvåstegsventilerad fasad med en luftspalt.

Läs mer även här om tvåstegsventilerad fasad i Skåne.

TVÅSTEGSVENTILERAD FASAD TILL DITT HUS I SKÅNE

Det finns många utrymmen av ett hem som kan drabbas av fukt, och i längden fuktskador som kan bli kostsamma. Eftersom fasaden på huset är utsatt för väder och vind finns det risk att få problem med en fuktig fasad. När du byter till en tvåstegsventilerad fasad i Skåne för du alltså en fasad som på ett effektivt vis håller fukten borta från fasaden. Det är sådan fukt som annars skulle kunna ställa till med problem genom att ta sig in i materialet som fasaden är uppbyggt av.

I samband med att vi gör ett byte till en tvåstegsventilerad fasad i Skåne gör vi det i en process där vi börjar med att vi river bort den gamla fasaden och sedan bygger upp det tvåstegsventilerade fasadsystemet i flera steg. Om fasadens stomme är i ett dåligt skick kan man ibland även behöva åtgärda detta.

Uppbyggnaden av den tvåstegsventilerade fasaden till ditt hem i Skåne börjar med att man sätter isolering, papp och gips på plats. Därefter monteras luftspalten på plats och slutligen en putsskiva och den utvändiga putsen.

FLERA FÖRDELAR MED TVÅSTEGSVENTILERAD FASAD I SKÅNE

Det finns flera anledningar att välja en tvåstegsventilerad fasad till ditt hus i Skåne. En stor fördel är alltså att det finns utrymme i fasaden där fukt kan transporteras bort. En fasad som är tvåstegsventilerad har också den fördelen att fasaden även är ett bra val ur kostnadssynpunkt.

Hör gärna av dig för att veta mer och för hjälp med tvåstegsventilerad fasad i Skåne.