Dags att boka vårens fasadbyte i Skåne

Dags att boka vårens fasadbyte i Skåne - NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte

Dags att boka vårens fasadbyte i Skåne

Våren och sommaren är en bra tid för ett fasadbyte i Skåne. Vi är nu snart inne i april och tiden har nu kommit att boka in din hjälp med fasadbytet på ditt hus i Skåne.

Läs gärna mer även här om de tjänster som vi erbjuder inom fasadbyte i Skåne.

VÅREN OCH SOMMAREN PASSAR BRA FÖR FASADBYTE

Våren och sommaren är en tid på året då temperaturerna generellt är högre och vädret är bättre än under andra delar av året. Det är därför en tid då det passar bra att utföra ett fasadbyte i Skåne. Eftersom efterfrågan på hantverkare rimligen kan bli större under den här delen av året, för arbeten som utförs utomhus, kan det vara bra att boka in sin hjälp i tid.

Vi på NS Fasad hjälper dig med fasadbyte i Skåne. Vi arbetar med att byta ut så kallade enstegsfasader till putsfasader med ett system som är tvåstegsventilerat. I en sådan fasad finns ett utrymme där fukt kan ventileras bort från fasaden och på det viset minskas riskerna för fuktproblem samt problem med mögel.

Ibland kan det räcka med att man utför en mindre renovering på fasaden medan fasaden vid andra tillfällen är i ett sådant skick att ett fasadbyte är det rätta valet. Vid sådana tillfällen kan också ibland stommen vara i behov av renovering. Kontakta oss gärna för att veta vad som behövs göras på just din fasad i Skåne.

FASADBYTEN OCH ANDRA TJÄNSTER

Oavsett om det gäller en mindre renovering, exempelvis av lagning av sprickor i en putsfasad, eller ett totalt fasadbyte på ditt hus i Skåne kan vi hjälpa dig med fasadarbetet. Förutom fasadbyten i Skåne erbjuder vi även tjänster inom snickeri, murning och putsning. Vi har även behörighet för arbeten i våtutrymmen i ditt hem.