Se över fasadens skick efter vintern

Se över fasadens skick efter vintern - NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte i Skåne

Se över fasadens skick efter vintern

Våren är nu här och det kan vara bra att se över skicket på sin fasad efter vinterhalvårets hårdare väder. Om fasaden är i ett dåligt skick finns det anledning att göra något åt detta innan problemen blir allt för stora. Vi renoverar putsfasader samt utför fasadbyten i Skåne.

Läs mer om våra tjänster inom fasadrenovering och fasadbyte i Skåne

RENOVERING OCH BYTE AV FASADER I SKÅNE

Även om en fasad kan förväntas hålla i ett antal år så slits den med tiden på grund av väder och vind. Det är därför bra att hålla koll på vilket skick som den egna fasaden är i och åtgärda eventuella brister. Vi på NS Fasad utför flera typer av fasadarbeten åt kunder i Skåne. Framför allt så arbetar vi med att byta ut enstegsfasader mot fasader som är tvåstegsventilerade. I en tvåstegsventilerad fasad finns en luftspalt där fukt kan transporteras bort.

Det finns fler anledningar till att det är bra att byta ut sin fasad mot en tvåstegsventilerad fasad. Om man bor i ett hus som har en enstegstätad fasad finns risk för att fasaden utsätts för fuktskador som kan leda till mögel och röta. Med en tvåstegsventilerad fasad kan man undvika att fukten ställer till med den här typen av problem.

Utöver fasadbyten ser vi också över putsfasader och lagar sprickor som måste åtgärdas eller utför en större omputsning av fasaden.

VI UTFÖR FASADARBETEN I SKÅNE

Vill du se över din fasads skick efter vintern? Vi hjälper till med en bedömning av fasaden och de vilka åtgärder som kan tänkas behövas. Vi hjälper sedan även till med efterföljande renovering eller fasadbyte. Läs mer om våra tjänster här på hemsidan och kontakta oss för att veta mer och boka in din hjälp med fasadarbeten i Skåne.