Så går våra fasadbyten I skåne till

Så går våra byten I skåne till - NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte

Så går våra fasadbyten I skåne till

Vi på NS Fasad arbetar med fasadbyten runt om i Skåne. Framför allt gör vi byten av enstegsfasader till tvåstegsfasader. Detta är ett arbete som består av en arbetsprocess i flera steg.

Läs mer också här om våra tjänster inom fasadbyten och fasadrenoveringar i Skåne

FASADBYTE I FLERA STEG

Även om en fasad kan tänkas hålla i många år så kommer det till slut en tid då man måste se över och eventuellt renovera och byta ut sin fasad i Skåne. Hur länge en fasad håller beror på flera faktorer. Bland annat är hållbarheten beroende av hur man själv tar hand om sin fasad, men även av väderförhållandena på den plats där huset står. Om vädret är hårt slits rimligen fasaden mer.

Om man har en fasad som är enstegstätad finns risken att fasaden till slut drabbas av fukt och andra skador som fukten för med sig, så som mögel och röta. I vårt arbete med fasader runt om i Skåne byter vi ut enstegstätade fasader mot fasader som är tvåstegsventilerade där fukten förs bort med hjälp av en luftspalt.

Fasadbytet till en tvåstegsventilerad fasad går till så att vi först och främst sätter upp ett väderskydd mot fasaden. Därefter tar vi bort puts, isolering och gips. Vi bygger sedan upp fasaden igen med isolering, vindpapp, gips och en ventilerad regel. Ovanpå detta sätts en putsskiva som putsas. Med hjälp av den ventilerade regeln skapas en luftspalt där fukt har möjlighet att transporteras bort istället för att ha en negativ påverkan på fasaden.

FASADBYTE OCH FASADRENOVERING I SKÅNE

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med inom fasadbyte och fasadrenovering i Skåne? Läs mer här på vår hemsida och hör av dig för mer information samt för att boka in ditt fasadarbete.