Vi hjälper dig även med våtrum i Skåne

Vi hjälper dig även med våtrum i SkåneNS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte

Vi hjälper dig även med våtrum i Skåne

Förutom renovering av fasader, byten från enstegstätade till tvåstegstätade fasader och snickeriarbeten har vi på NS Fasad även våtrumsbehörighet.

ARBETEN PÅ FASADER OCH I VÅTRUM I SKÅNE

Bland de arbeten som vi utför i Skåne finns framför allt arbeten på fasader. Vi kan hjälpa dig som har en enstegsventilerad fasad att byta ut fasaden så att den blir tvåstegsventilerad. Det är en typ av fasad som har en luftspalt där fukt kan försvinna istället för att ha en negativ påverkan på fasaden.

Bland NS Fasads tjänster i Skåne finns alltså även renoveringar av fasader. Det kan exempelvis vara så att du har en putsfasad som på vissa ställen är i ett dåligt skick. Vi hjälper då till med att laga sprickor i fasaden och ser till att den åter blir i ett bättre skick. Det kan också vara så att din fasad är i behov av ett större arbete, som en hel omputsning med helt ny puts.

Förutom fasadarbeten kan vi alltså även hjälpa dig med renovering av badrum och andra typer av våtrum i Skåne. I dessa våtrum använder vi endast tätskiktssystem som är godkända och material som håller en bra kvalitet. Vi har utbildat vår personal inom arbeten i våtrum och vi följer de regler som finns hos branschorganisationen Byggkeramikrådet. På det viset ser vi till att göra ett jobb med ett bra slutresultat.

KONTAKTA OSS FÖR FASAD- OCH VÅTRUMSARBETEN

Vi på NS Fasad kan alltså hjälpa dig med många typer av tjänster inom renovering i Skåne. Om du funderar på att renovera din fasad eller ett av husets våtutrymmen nu i vår och sommar får du gärna kontakta oss för att veta mer om de tjänster som vi erbjuder.