Så länge håller din putsfasad i Skåne

NS Fasad AB - fasadrenovering, putsfasad och fasadbyte

Så länge håller din putsfasad i Skåne

Med tiden kan en renovering eller ett byte av en putsfasad bli nödvändigt, men generellt tar det många år innan ett totalt byte av putsfasaden till ditt hus i Skåne blir nödvändigt.

Läs mer här om våra tjänster inom putsfasader i Skåne.

FAKTORER SOM PÅVERKAR PUTSFASADENS HÅLLBARHET

Hur länge en fasad håller beror både på vilken typ av fasad som man har till sitt hus samt på de förhållanden som finns på platsen. Om fasaden är utsatt för ett hårt klimat kan det leda till ett ökat slitage. Hållbarheten påverkas även av hur väl man tar hand om sin fasad. För en putsfasad kan ändå generellt sägas att den normalt håller i runt 40 till 50 år.

Även om en putsfasad till ett hus i Skåne kan beräknas hålla en viss tid så påverkas hållbarheten alltså även av väderförhållandena som putsfasaden utsätts för. Mellan gångerna som man utför ett byte av en putsfasad kan man också behöva se över putsfasaden ibland och åtgärda sådant som mindre sprickor i fasaden.

I vårt arbete med putsfasader i Skåne arbetar vi framför allt med byten av så kallade enstegsfasader till fasader med putssystem som är tvåstegsventilerade. Den här typen av putsfasader gör att ditt hus i Skåne får ett särskilt bra skydd mot fukt genom att fukten transporteras bort med hjälp av en luftspalt.

ARBETEN PÅ PUTSFASADER I SKÅNE

Med tiden kan putsfasaden till ditt hus i Skåne alltså slitas ut. Vilka åtgärder som då behövs beror på hur omfattande slitaget tycks vara. Det kan som nämnt röra sig om en mindre renovering eller ett större fasadarbete. För att veta vad som behövs göras på just din fasad kan det vara bra att rådgöra en firma som har rätt kunskap. Vi utför fasadbyten i hela Skåne. Kontakta oss