Ta tag i det som behöver göras med din fasad nu!

Ta tag i det som behöver göras med din fasad nu!

Om problem pga Enstegsmetoden uppdagas i tid håller man kostnaderna nere och fastigheten som helhet klarar sig bättre.

Vi har lång erfarenhet och har mycket stor kunskap om hur fukt fungerar och hur olika skador kan uppkomma samt påverka din fastighet. Om du till exempel bor i ett hus med en enstegstätad fasad finns det stor risk att ditt hus en dag kommer ha fuktskador, vilket i sin tur kan leda till både mögel och röta. Om dessa problem uppdagas i tid, kommer reparationskostnaden att vara mycket lägre och risken för att fastighetens bärande material är skadat minskar.

Ta en kontakt så hjälper vi dig nu direkt!