Ns fasad har en miljöpolicy

Ns fasad har en miljöpolicy

Att ta hand om miljön är viktigt både som privatperson samt som företag. I arbetet med att byta ut och renovera fasader och andra tjänster i Skåne har NS Fasad ett miljötänk. Vi arbetar efter en miljöpolicy.

Läs mer också här om de tjänster som erbjuds samt om NS Fasads miljöpolicy

FLERA SLAGS FASADARBETEN I SKÅNE

Hos NS Fasad finns lång erfarenhet av fasadarbeten i Skåne. Vi hjälper dig med en enstegsfasad att byta ut den mot en tvåstegsventilerad fasad där fukten har någonstans att ta vägen istället för att påverka fasaden negativt. Om man har en fasad som är enstegstätad finns en stor risk att fasaden med tiden skadas av sådant som fukt och i förlängningen då även mögel. I en tvåstegsventilerad fasad finns en luftspalt där fukten transporteras bort. På det viset slipper man att den blir kvar i fasaden och ställer till med besvär.

För att undvika att ett stort fasadarbete behövs så är det även en god idé att se till att ta hand om och underhålla sin fasad på rätt sätt. Vi lagar även fasader och hjälper exempelvis till med att åtgärda sprickor i en putsfasad.

När vi utför våra fasadarbeten i Skåne så gör vi det med miljön i åtanke. NS Fasad har en miljöpolicy som beskriver bland annat hur vi ska ta hand om avfall genom att sortera och återvinna. Vi strävar även efter att använda miljövänliga ämnen i vårt arbete när det är möjligt.

HÖR AV DIG FÖR FASADARBETE I SKÅNE

Ta gärna en kontakt för att veta mer om våra fasadbyten till tvåstegsventilerade fasader i Skåne samt andra typer av fasadarbeten, som lagning av sprickor i din putsfasad. Här på vår hemsida finns även mer information att läsa om våra tjänster samt referenser från tidigare uppdrag.