Om oss

Ett företag med lång erfarenhet

NSFasad startades sommaren 2015 men i verksamheten finns sakkunniga som arbetat i byggbranschen sedan 2004 och med fasadbyte sedan 2010. Vi är utbildade av Sto Scandinavien på deras ventilerade putssystem Sto Ventec och tvåstegsdrenerade system StoVario D+. Vi har all kunskap om enstegstätade fasader och de problem man som fastighetsägare kan drabbas av vid en sådan konstruktion.

Vi kan hjälpa er med en bedömning av er fasad och de åtgärder som krävs för att minska risken för kostsamma fuktskador. Genom att byta ut den enstegstätade fasaden till ett tvåstegs ventilerat putssystem med luftspalt minskar risken att drabbas av fukt och mögelproblem.

Vårt arbete kontrolleras kontinuerligt av Bab Byggnadsundersökningar AB under arbetets gång.

Fukt och mögel kan leda till en inomhusmiljö som orsakar allergier och sjukdomar men även förstöra husets konstruktion genom allvarliga rötangrepp på bärande delar.

Våra anställda har våtrums-behörigt och följer Byggkeramik-rådets branschregler för våtrum(BBV)

Vår verksamhet är lokaliserad i Helsingborg men vi arbetar i hela Skåne och har kunder i Malmö, Sjöbo, Lund, Ystad och Kristianstad, bland annat.

Miljöpolicy

NSFasad arbetar ständigt med att förbättra företagets miljöarbete och minska vår energiförbrukning. Vi försöker hitta nya mer miljövänliga alternativ samt minimera transporter. Det avfall som blir på arbetsplatsen återvinner och sopsorterar vi samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi försöker begränsa användadet av skadliga ämnen och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.